Constructiebureau C.A.M. Vermeij bestaat sinds 1983, in 1986 is het bedrijf een bv geworden. Na eerst op twee locaties gewerkt te hebben, in ’s-Hertogenbosch en in Uden, is er in 1997 een op de werkzaamheden afgestemd pand in Uden gebouwd van waaruit alle opdrachten verwerkt worden.
Constructiebureau C.A.M. Vermeij bv. is een adviesbureau op het gebied van bouwkundige constructies dat al 30 jaar adviseert op uiteenlopende gebieden. De opdrachtgevers bestaan zowel uit bedrijven aan de ontwerpende en planontwikkelende kant, als uit bedrijven aan de uitvoerende kant van het bouwproces. Mede hierdoor is een brede ervaring aanwezig op zowel praktisch en technisch uitvoerbaar, als kostenbewust ontwerpen. Door de grote verscheidenheid aan opdrachtgevers vanuit de gezondheidszorg, bedrijfshuisvesting en woningbouw alsmede civieltechnische werken is in de loop van de tijd een ruime expertise ontstaan voor verschillende bouwmethoden. Hierbij valt te denken aan draagstructuren in prefab beton, in het werk gestorte beton, staal en metselwerk. Er wordt voor het maken van berekeningen gewerkt met up-to-date software van onder andere Matrix en Microsoft Euronorm; met betrekking tot het tekenwerk wordt gewerkt met Acad 2014.

U kunt ons inschakelen voor:
Constructieve advisering en engineering
Constructieberekeningen
Constructietekeningen
Detailengineering
Rapportage van problemen van constructies bij bestaande gebouwen en aandragen van oplossingen
Controleren van berekeningen en tekeningen van derden